Pages

Thursday, June 12, 2014

บารมีพระแม่กวนอิม วัดสันช้างหิน

วัดสันช้างหิน จังหวัดพะเยา, พระแม่กวนอิม วัดสันช้างหิน จังหวัดพะเยา

                    ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระอธิการบรรพจน์ สติสัมปันโน
       เจ้าอาวาสวัดสันช้างหิน จังหวัดพะเยา ที่ได้เปิดโอกาสให้ชมองค์พระแม่กวนอิม
       ปางพันมืออันงดงาม ก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

Tuesday, May 13, 2014

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

                                            วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน 


วัดบ้านเด่นสะหรี ศรีเมืองแกน, วัดในเชียงใหม่

                     วัดบ้านเด่นสะหรี ศรีเมืองแกน อยู่ที่ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
           จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูบาเทือง  นาถสีโล (พระครูไพศาล  พัฒนโกวิท)
           เป็นเจ้าอาวาส

Tuesday, February 11, 2014

เจ้าแม่ตะเคียน วัดเชียงขาง

เจ้าแม่ตะเคียน วัดเชียงขาง, วัดเชียงขาง จังหวัดเชียงใหม่, วัดในเชียงใหม่

                 วันนี้ผู้เขียน ได้มีโอกาสเดินทางมายังวัดเชียงขาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี
    จ.เชียงใหม่ อีกครั้ง เนื่องจากในคราวที่แล้วผู้เขียนได้ขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนไว้
    และก็ได้โชคลาภตามที่ใจหวัง วันนี้จึงได้นำปัจจัยมาร่วมทำบุญสร้างอาคารเอนกประสงค์
    กับหลวงพ่อเสน่ห์ และนำภาพเจ้าแม่ตะเคียนมาให้ได้ชมกันอีกครั้งครับ

Tuesday, January 14, 2014

กราบสักการะ หลวงพ่อเกษม เขมโกหลวงพ่อเกษม เขมโก, สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง
                พ่อผมเคยเล่าว่า ปู่ของผมได้พาอามาหาหลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อจะขอ
       ยืมเสื่อเอาไปจัดงานบวชของอา ปู่ของผมยังไม่ทันจะพูดอะไรเลย หลวงพ่อเกษม
       เขมโก ท่านทักปู่ผมก่อนเลยว่า "จะมายืมเสื่อหรือ ?"

Saturday, January 11, 2014

วัดสันช้างหิน จังหวัดพะเยา

วัดสันช้างหิน จังหวัดพะเยา, วัดในจังหวัดพะเยา
                      ช่วงนี้ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางสายภาคเหนือตอนบนหลายๆ จังหวัด
       ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จึงขอถือโอกาส
       นำภาพบรรยากาศของวัดในต่างจังหวัดมาฝากกันนะครับ

Tuesday, December 10, 2013

ของดีที่ วัดเชียงขาง


วัดในเชียงใหม่,วัดเชียงข่าง,หลวงพ่อเสน่ห์
       
                      สำหรับท่านใดที่ชอบวัตถุมงคลสายเสห่ห์, เมตตามหานิยม ของดีสุดๆ
       ในราคาบูชาที่พอรับได้ อย่าพลาดบทความนี้นะครับ วันนี้ผมจะพาทุกๆ ท่าน ไปเยี่ยมชม
       บรรยากาศ วัดเชียงขาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี หลวงพ่อเสน่ห์ จนฺทสโร
       เป็นเจ้าอาวาสครับ

Thursday, November 28, 2013

ไปเยือนวัดอนุมัติวงศ์ อีกครั้งวัดในเชียงใหม่, วัดอนุมัติวงศ์ จังหวัดพะเยา
               เมื่อวันหยุดที่แล้ว ได้มีโอกาศได้ไปเยือนวัดอนุมัติวงศ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
     อีกครั้งครับ ไปเพื่อจะสอบถามความก้าวหน้าว่าจะมีงานมงคลอีกเมื่อไหร่ ยังไม่ทันได้
     ถามอะไรมาก หลวงพี่ก็พาไปดูสิ่งมหัศจรรย์ครับ สิ่งที่ว่านี้คือ รอยเลื้อยของอะไรสักอย่างครับ
     เป็นรอยเริ่มต้นจากใต้ฐานปูน เลื้อยไปยังด้านบน และเป็นรอยจิกอย่างแรงลงไปบนเนื้อปูน
     ซีเมนต์เลยทีเดียว ที่สำคัญก่อนหน้านั้น 1 เดือน ผมได้ไปดูฐานปูนนี้มาแล้ว ขอยืนยันว่า
     ปูนซีเมนต์ได้แห้งดี และไม่มีรอยเลื้อยลักษณะนี้ครับ